skip to content

Clubul Oamenilor de Afaceri
de Limba Germana din Transilvania de Nord

Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Nordtransilvanien

Simplificări benefice pentru societăţi

9. März 2021

Pandemia poate avea si câteva puţine avantaje. Recent, legiuitorul din România a introdus o serie de amendamente, dintre care unele facilitează considerabil în practică înființarea si operarea companiilor. Desi nu toate au drept motiv criza Corona, aceasta probabil că le-a accelerat. Urmează o prezentare generală a celor mai importante facilități pentru SRL-uri.

Eliminarea interdicţiei cu privire la asociaţii unici
Potrivit vechii reglementări, o persoană fizică sau juridică nu putea să aibă calitatea de asociat unic în mai multe SRL-uri din România. În plus, o societate cu răspundere limitată cu un singur asociat nu putea fi asociatul unic al unui SRL.
Aceste interdicții au fost ridicate; în prezent, orice persoană poate fi asociat unic într-un număr nelimitat de SRL-uri românesti; respectiv o societate cu răspundere limitată cu asociat unic poate fi la rândul ei asociatul unic al unui SRL.

Capitalul social
A fost eliminat capitalul minim pentruSRL (până în prezent 200,-RON), precum si formalitatea dovezii plății capitalului social. Desi, la prima vedere, aceasta corespunde unei debirocratizări, datorită unro reglementări neabrogate, capitalul social trebuie totusi indicat în actul constitutiv si plătit.

Sediul social
Cadrul legal actual permite înființarea sau mutarea sediului social al unui număr nedeterminat de societăți în aceeasi imobil, chiar dacă clădirea nu permite existența simultană a mai multor sedii sociale separate din cauza suprafeței si structurii sale. Anterior, era necesară o încăpere distinctă pentru fiecare societate.

Procedura de înregistrare, respectiv de mutare a sediului a fost, de asemenea, simplificată. Legislaţia anterioară impunea prezentarea dovezii dreptului de utilizare a imobilului în cauză, înregistrat la administrația finanţelor, precum si un certificat din partea acestei autorități cu privire la exclusivitatea dreptului de folosinţă. În cazul mai multor sedii, proprietarul imobilului trebuia să prezinte o confirmare notarială cu privire la posibilitatea utilizării acestuia. Aceste cerinţe au fost abrogate.

De asemnea, a fost eliminată necesitatea acordului vecinilor si al asociației de proprietari în situaţia stabilirii sediului în clădiri rezidențiale cu mai multe părți. Cu toate acestea, în acest scop, administratorul trebuie să emită o declarație cu ăriuvire la faptul că nu se desfăsoară nicio activitate la sediul social.

Declarația privind beneficarii reali
Simplificări se aplică, de asemenea, declarației privind beneficiarii reali. Termenul limită pentru depunerea acesteia a fost prelungit până la scurgerea de 90 de zile de la încetarea stării de alertă; în plus, în prezent, declarația este permisă în formă scrisă simplă.
De menţionat este că societățile formate numai din asociaţi persoane fizice nu se supun acestei obligații.

Transferul părţilor sociale
Vechea procedură aplicabilă cesiunii de părţi sociale către terți (persoane fără calitatea de asociaţi) consta în două etape si presupunea publicarea intenției de cesiune si expirarea unei perioade de opoziţie în favoarea terţilor de 30 de zile. Reglementarea actuală este mult mai orientată spre practică si prevede o procedură mai scurtă. Mai mult, s-a creat posibilitatea reglemntării cesiunii de părţi sociale în actul constitutiv.

Cooperarea cu Registrul Comerțului
O altă simplificare se referă la relaxarea cerinței de formă cu privire la documentele cerute pentru anumite înregistrări în Registrul Comerţului. De exemplu, declaraţii pe propria răspundere si specimene de semnătură pot fi, de regulă, pregătite în formă scrisă simplă sau cu o semnătură electronică recunoscută; prin derogare de la regula obisnuită, acestea nu trebuie să fie autentificate sau legalizate, respectiv apostilate. Această măsură este însă legată de Coronavirus si, drept urmare, limitată în timp, în prezent până la jumătatea lunii august 2021.
Depunerea documentelor se face prin mijloace electronice sau prin postă/curierat.

Contact si informații suplimentare:

STALFORT Legal. Taxe. Audit.
Bucuresti - Bistriţa - Sibiu
Biroul Bucuresti:
T.: +40 - 21 - 301 03 53
F: +40 - 21 - 315 78 36
M:
W: stalfort.ro/en/homepage/

Weiter Fuhrende Links


Erfreuliche Vereinfachungen für Gesellschaften »

« Cooperarea cu mediul de afaceri german cu FSEGA

< News-Archiv