skip to content

Clubul Oamenilor de Afaceri
de Limba Germana din Transilvania de Nord

Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Nordtransilvanien

Kurzarbeit: îmbunătățire semnificativă a reglementărilor

17. Mai 2021

La data de 10.08.2020, România a introdus pentru prima dată reglementări legale privind Kurzarbeit (munca de scurtă durată). Acest lucru a fost făcut pentru a combate consecințele economice ale lockdwon-ului și ale pandemiei, însă principalul impuls pentru implementarea reglementărilor a venit din economie – inclusiv cu participarea STALFORT Legal. Tax. Audit.

Istoricul prevederilor
Deoarece reglementările din august 2020 nu au oferit, parţial, transparența și flexibilitatea necesară, guvernul a remediat acest lucru prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă în decembrie 2020. Cu toate acestea, din păcate, doar câteva zile mai târziu a intrat în vigoare o lege adoptată de Parlament, care a abrogat din nou aceste dispoziții și a creat o situație juridică chiar mai puțin favorabilă decât regulile iniţiale.
Consultările reluate cu (noul) guvern au condus la adoptarea, în cele din urmă, a unei legi care este în mare parte suficient de flexibilă și clară pentru a facilita utilizarea Kurzarbeit în practică. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 05.04.2021.

Principiul de bază
În cazul în care sunt îndeplinite condițiile, angajatorul are dreptul să reducă timpul de lucru al salariaţilor afectați cu până la 80%, cu acordarea remunerației aferente orelor lucrate.
În plus, salariaţii afectaţi au dreptul la o indemnizație de Kurzarbeit în cuantum de 75% din salariul de bază brut aferent orelor de reducere a programului, adică 75% din salariul de bază pierdut. Indemnizația este suportată de angajator și rambursată acestuia de către stat.

Explicații suplimentare privind Kurzarbeit (și alte subiecte) pot fi găsite în publicațiile noastre sub acest link.

Facilități introduse
Ultima modificare a introdus următoarele noi reglementări importante:

• posibilitatea reducerii programului de lucru cu până la 80%;
• modificarea perioadei de referință care se are în vedere la determinarea condițiilor pentru aplicarea Kurzarbeit (scăderea cifrei de afaceri);
• obţinerea acordului sindicatului/ reprezentanţilor salariaţilor pentru Kurzarbeit (o soluţie de compromis a legiuitorului);
• adaptarea flexibilă a programului de lucru în timpul Kurzarbeit și posibilitatea modificării programului de lucru;
• modificarea în sens pozitiv a anumitor interdicții (de ex. aceea de angajare a personalului nou pentru activităţi similare celor efectuate de salariaţii care se află în Kurzarbeit, sau subcontractarea acestora), interdicţii care au fost în vigoare până în prezent și care, în unele cazuri, puneau sub semnul întrebării utilizarea Kurzarbeit.

Aceste schimbări sunt pozitive pentru economie; rezultatele consultărilor trebuie, în principiu, privite ca un succes. Cu toate acestea, Kurzarbeit este încă reglementat ca măsură împotriva efectelor pandemiei: aceasta nu va mai fi aplicabilă după scurgerea unui termen de trei luni de la încetarea stării de alertă. Din punctul de vedere al mediului de afaceri, o legislaţie valabilă pe termen lung este de dorit.

Informaţii detaliate pot fi găsite la
stalfort.ro/wp-content/uploads/2017/09/20210416_CW_Short-time_work_practicable_again.pdf

Contact și informații suplimentare:

STALFORT Legal. Tax. Audit.
Bucureşti - Bistriţa - Sibiu
Biroul Bucureşti:
T.: +40 - 21 - 301 03 53
F: +40 - 21 - 315 78 36
M:
www.stalfort.ro


Kurzarbeit: Regelungen erheblich verbessert »

« „Munca de oriunde": Aspecte legale

< News-Archiv